Made in Germany
Innovation

Inovácie

Všetky produkty a zariadenia vznikajú vďaka modernému, precíznemu a inovatívnemu výrobnému procesu a prechádzajú zvlášť prísnymi internými a externými testami na dosiahnutie vysokých nárokov našich zákazníkov v Nemecku i v zahraničí.

Quality

Špičková kvalita

„Made by EHRLE“ je celosvetovo pojmom pre nemeckú kvalitu. Dlhoročné skúsenosti a spoľahliví, vysoko motivovaní a kvalifikovaní zamestnanci umožňujú výrobu vo všetkých oblastiach podnikania na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni.

Flexibility

Flexibilita

EHRLE sa neustále intenzívne zaoberá zvyklosťami, postojmi, názormi a návrhmi používateľov na zlepšenie sa. Súčasne tak môže reagovať na zmeny na trhu. V EHRLE sa nepretržite zameriavajú na optimálne potreby a požiadavky zákazníkov.

Sustainability

Stálosť

EHRLE sa hlási k stálosti všetkých výrobných procesov a výrobkov, ale aj ochrane životného prostredia.

Fairness

Férovosť a zodpovednosť

EHRLE sa usiluje o dobrú, dlhodobú a partnersky založenú spoluprácu s odbornými zástupcami, dodávateľmi, zákazníkmi a všetkými obchodnými partnermi. EHRLE kladie veľký dôraz na vzájomnú férovosť a dobré medziľudské vzťahy v Nemecku i v zahraničí.

Zásady spoločnosti

Values

  Made by EHRLE – viac ako 50 rokov

Od svojho založenia vsadila firma EHRLE na premyslenú techniku, inovatívne nápady, najlepšiu možnú kvalitu a perfektný servis.

Výrobky EHRLE sa vyznačujú nadpriemernou kvalitou produktov a technikou. Pútajú moderným dizajnom, kvalitnými materiálmi, extrémne dlhou životnosťou a príkladnou hospodárnosťou.