Made in Germany

Impressum

EHRLE Slovakia, s.r.o.

Mlynárska 11
90203 Pezinok / Slovakia

Tel:   +421 / 948 477 788
Mail: info@ehrle-slovakia.sk

Konateľ: Ralf Lehmann

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Pezinok
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 69718/B
IČO: 45963587
IČ DPH: SK2023177255


Vylúčenie ručenia

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu nemôžeme prevziať záruku za úplnosť a správnosť textov a informacii. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté na základe používania informácií a údajov uvedených na týchto internetových stránkach je vylúčená, pokiaľ nejde o zámer alebo hrubú nedbalosť zo strany spoločnosti EHRLE.
Spoločnosť EHRLE nepreberá ručenie alebo záruku za obsah internetových stránok, na ktoré sú na tejto domovskej stránke priame alebo neprime odkazy.


Autorské právo

© Copyright EHRLE GmbH, Dietenheim (Nemecko). Všetky obrázky, grafiky, texty a ďalšie informácie, ktoré tu sú zverejnené, ako aj ich stvárnenie podliehajú ochrane autorským právom. Kopírovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti EHRLE GmbH.
Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, distribuovaný, upravený alebo sprístupnený tretím stranám na komerčné účely.