Made in Germany
Indoor Modulline Indoor Modulline

CarWash Indoor ModulLine

Pokroková technika kompaktne v jednej miestnosti. S dávkovaním mikroprášku pre 3 až 8 umývacích miest.


Modely
Obj. č. 516
Spotreba vody/umývacie miesto 660 l/h
Pracovný tlak (max.) 130 bar / 13 MPa
Objem nádrž Mikroprašku 18 l
Objem nádrž UltraProtection® 10 l
Objem nádrž SuperFinish® 10 l
Elektrické pripojenie 400 V / 50 Hz
Príkon 2 kW
Rozmery (d x š x v) 74 x 60 x 216 cm
Hmotnosť 195 kg

Jednotlivé vysokotlakové čerpadlové agregáty ModulLine sa umiestňujú jednoducho zaradom do technickej miestnosti a sú napojené na siete pomocou potrubného rozvodového systému. 

Rovnako môžu byť usporiadané aj zásobník na teplú vodu, pamäťový zavádzací modul a napeňovacie generátory v podobnom systémovom usporiadaní.

Všetky systémové moduly sú pred inštaláciou normované a tak sú aj vizuálne pútavé a vaša technická miestnosť je postavená profesionálne.

Ďalšou oblasťou použitia EHRLE  systémov ModulLine je rekonštrukcia existujúcich SO-umyvární.

Investor môže sám rozhodnúť, ktoré systémové komponentny sa majú vymeniť a ktoré sa ešte  budú používať. Rozšírenie EHRLE systémov ModulLine je kedykoľvek možné bez problémov.

Všetky moduly sú navzájom prepojené cez internet/wifi a poskytujú tak infomácie cez hlavnú riadiacu jednotku. Medzi umývacími miestami a jednotlivými technickými modulmi je postavené sériové pripojenie (systém RS485).

V rámci dodávky poskytuje zariadenie Condition Monitoring 1 prístup cez TFT-Touch Screen k všetkým čerpadlovým modulom v spojení s analýzou obratu umývania za posledných 24 hod, týždeň, mesiac, rok a celkom. Tento systém splní všetky želania, pokiaľ ide o riadenie a kontrolu.